Nhà xuất bàn tổng hợp Hồ Chí Minh

Chuyên xuất bản sách thuộc nhiều lĩnh vực: Lịch sử - Kinh tế - Ngoại ngữ - Từ điển - Giáo dục Khoa học kỹ thuật – Kỹ năng sống - Văn học – Pháp luật – Tham khảo - Thiếu nhi