Nhà Xuất Bản Công An Nhân Dân

Nhà Xuất Bản Công An Nhân Dân có trụ sở tại 92 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội